Mодул “Материали” e част от финансово – счетоводната система “Bcoms2001_Cloud и обхваща дейностите по заприхождаване, изписване и прехвърляне на материали в склад и по сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия. Модулът е подходящ за работа от счетоводители, материално-отговорни лица, домакини и др.

              Софтуерът е изготвен съобразно нормативните изисквания и има следните възможности:

üСистемата работи под Windows 8, 8.1, 10,11;

üМодулът може да бъде настроен да работа във връзка с модул „Счетоводство“ и модул „Ангажименти“ или да работи без взаимовръзка с друг модул;

üВъвеждане на първични счетоводни документи/ фактури;

ü Разпечатване на документи като складова разписка, искане и др.

üПечат на баркодове

üПри заприхождаване на документ с включено ДДС в сумата на артикулите, ДДС-то се начислява автоматично;

üИзготвяне на инвентаризационни описи и справки , съдържащи информация за: инвентарен номер, счетоводна сметка, МОЛ, наименование на артикул, дата на въвеждане в експлоатация, срок на гаранция и срок на използване, цена на придобиване и фактура №/дата.;намерено в склада по счетоводни данни, излишък, липса и брак;

üУдобно прехвърляне на няколко или група от артикули и материали от един склад или МОЛ към друг.

üИзготвяне на аналитични и хронологични справки по сметки и материали, опис за наличността на материали, изтичащи срокове на материали и др.с възможност за изход в Microsoft Excel;

Работата с модул „Материали“ предлага:

üСистема, изцяло съобразена с нормативните изисквания;

üБързина на комуникационния обмен;

üВисоко ниво на сигурност на информацията и данните;

üНамаляване на възможността за допускане на грешки;

üБърз, удобен и своевременен достъп до системата.


bg_BG