„ComSy World Mobile“ в иновативно мобилно приложение. С него бързо, лесно и само с няколко натискания на мобилния си телефон можете да извлечете финансовата информация на Вашето предприятие. В зависимост от софтуерните модули, с които работите, имате достъп до различен вид информация. Мобилното приложение работи на база десктоп модулите на финансово-счетоводната система „BcomS2001_Cloud“.

      Получавате незабавен достъп до оборотна ведомост, сключени договори, извършени плащания по фактури. Мобилното приложение Ви осигурява възможност за генериране на голям брой справки по различни критерии и за различни периоди. Можете да извършвате сравнителен анализ по години, да анализирате приходите и разходите на Вашето предприятие.

       Мобилното приложение „ComSy World Mobile“ вече е достъпно в Google Play.

      За допълнителна информация можете да се свържете с нас или да изтеглите мобилното приложение чрез QR кода под видеото.

bg_BG