Във връзка с възникналата необходимост от представяне на актуализирани проектобюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализирани бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г., фирма „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД […]
Общи положения Чрез настоящия документ Ви уведомяваме за нaшитe пpaĸтиĸи, ĸoитo пpилaгaмe пpи зaщитaтa нa дaннитe Bи по време на използване на мoбилно пpилoжeние ComSy Business App. Πpи oбpaбoтвaнeтo нa Baшитe дaнни, „Ком Си 54 – Васил Зашев […]
На 12 октомври честваме деня на българската община и местно самоуправление. На тази дата през 1882г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление“.От 1998г. насам отбелязваме денят на българската община.Екипът на „Ком Си […]
bg_BG