Ком Си 54 винаги се стреми да предлага най-новите тенденции и на своите клиенти, да предлага решения, с които да направи работата им по-ефективна, пълноценна и сигурна. През последните няколко години фирмата съсредоточи и насочи усилията си към разработването на иновативни мобилни приложения, с които да предостави на потребителите си бърз, удобен и своевременен достъп през мобилните телефони до десктоп системите BcomS_2001. Фирмата предлага и самостоятелни мобилни приложения, необвързани с десктоп програмите.

ComSy SFUK Mobile

„ComSy SFUK Mobile“ е мобилно приложение за финансово управление и контрол, подходящо за работа както от частни организации, така и от бюджетни предприятия. 

Comsy supervisor

„ComSy SuperVisor“ е мобилно приложение, разработено за служители на ръководни постове, които упражняват контрол върху работата на подчинените си.

Comsy world mobile

„ComSy World Mobile“ е иновативно мобилно приложение, чрез което Ви дава достъп до финансовата информация на Вашето бюджетно предприятие. Получавате достъп до оборотна ведомост, договори, плащания по фактури.   

ComSy Business

ComSy Business e мобилно приложение за собственици на бизнес, управляващи малки, семейни фирми. В приложението могат да се въвеждат данни за извършени разходи, генерирани приходи, да се изчислява дължимо ДДС , да се издават фактури към доставчици.

en_US