Модул Храни е част от финансово-счетоводната система „BcomS_Cloud2001“.

       Софтуерът предоставя възможност за следене на складови наличности и съставяне на дневните менюта на базата на броя столуващи /хранещи/ се лица и въведени рецепти за ястия.

    В софтуетния модул може да се добавят рецепти за ястия с възможност за групиране по категории (супи, основни ястия, десерти, салати, напитки, други). Рецептите могат да бъдат коригирани и като се добави заместващ (алтернативен) продукт. Има добавена възможност рецептите за ястията да бъдат настроени като основни рецепти и като варианти на основна рецепта.

    Софтуерът е подходящо решение за ефективна работа на детски градини, социални домове, домашни патронажи и др.


     Възможности на модул „Храни“:

Ø проследяване наличността в склада на база въведените стокови разписки и изписаните продукти ;

Ø заприхождаване на получени гранителни продукти или дарения;

Ø изписване на хранителни продукти;

Ø възможност за въвеждане на различни видове групи и подгрупи хранещи се лица;

Ø съставяне на дневни искания за хранителни продукти; дневна калкулационна ведомост и др по различни групи и подгрупи хранещи се;.

Ø автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителнни продукти;

Ø изготвяне на справка за наличност на хранителни продкути към определен период;

Ø изготвяне на калкулационна ведомост и др.

en_US