Във връзка с възникналата необходимост от представяне на актуализирани проектобюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализирани бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г., фирма „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД […]
bg_BG