Модул „ИСФО СЕБРА-Приходи“ е част от Интегрираната система за финансови отчети – ИСФО.

       Модулът предоставя възможност за обобщаване на постъпили приходи по Системата за електронни бюджетни разплащания „СЕБРА“.

      Данните се изпращат или въвеждат ръчно от всички второстепенни и третостепенни разпоредители. Изпратените данни се обединяват от първостепенния разпоредител.

      В модул „ИСФО СЕБРА-Приходи“ са достъпни 3 основни справки:

ØСправка разпределени приходи;

ØСправка за предадени данни;

ØСправка – Приложение 2 – за разпределени приходи по кододве за вид плащане и приходи, подлежащи на възстановяване чрез разпределяне на лимит (централизирани в БНБ от транзитни банкови сметки).

      Всяка от справките се генерира в Ексел.bg_BG