„ComSy SFUK Mobile“ е мобилно приложение за финансово управление и контрол, подходящо за работа както от частни организации, така и от бюджетни предприятия. То предоставя достъп до електронен регистър на контролните листа за поемане на задължение и извършване на разход. Приложението дава подробен поглед върху договорите, сключени с доставчици, проследяване на платените и неразплатените фактури към тях. Дава бърз и лесен достъп до необходимите за работа справки и данни и дава възможност за проверка състоянието на конкретен договор или фактура от мобилния телефон.

    През мобилното приложение „ComSy SFUK Mobile“ финансовият контрольор и свързаните лица могат мигновено и сигурно да дадат своето мнение по предварително определени контролни въпроси и да впишат своите мотиви към контролните листа. Могат да прикачват съпроводителни документи с камерата на телефона си, което съкращава времето и ресурсите за работа.

    Работата с мобилното приложение гарантира надеждност на финансовата и оперативната информация и прозрачност на разходването на средства. Чрез „ComSy SFUK Mobile“ могат да бъдат генерирани автоматично контролни листа по фактури, очакващи одобрение. Одобрението на задължение или разход се извършва  директно от мобилния телефон.

   Мобилното приложение „ComSy SFUK Mobile“ работи под Андроид. Приложението може да бъде свързано с десктоп версията BcomS_СФУК , ако клиентът използва такава, или самостоятелно, изцяло през мобилния телефон и необвързано с работата от настолен или преносим компютър.


bg_BG