„ComSy SuperVisor“ е мобилно приложение, разработено за служители на ръководни постове, които упражняват контрол върху работата на подчинените си. Приложението дава възможност на ръководителите да проверяват движението на паричните средства по контрагенти за определен период от време или към конкретна дата. Мобилната разработка елиминира ограниченията, произтичащи от нуждата като един ръководител да сме задължително пред компютъра, да бъдем на работното си място в офиса, да минаваме през голям брой справки, за да обобщим необходимата ни информация. Сега бързо и лесно могат да бъдат проследени сключените договори с доставчици и клиенти, издадени фактури и извършени плащания по тях.

       „ComSy SuperVisor“ предоставя постоянен достъп до цялата история и взаимоотношения с всеки един контрагент.

       Чрез мобилното приложение ръководителите могат да следят и анализират годишния план за изразходване на средства и да преглежда всички предадени и обобщени месечни отчети от второстепенните и третостепенните разпоредители.

       Работата с мобилното приложение „ComSy SuperVisor“ дава нужната информация по всяко време, където и да се намирате.

       Приложението е налично за Андроид устройства.

bg_BG